לוגו משרד הביטחון
 
צור קשר |כניסה למערכת|  
 
כותרת משרד הביטחון - אתר סחר אלקטרונילוגו אתר הסחר
Skip Navigation Linksדף בית > מידע לספק > הוראות למילוי טפסי רישום
  הוראות למילוי טפסי רישום
   
 
רשימת הטפסים מרוכזת ברשימת התיוג, אשר מכילה פירוט הטפסים
הנדרשים בהתאם לעיסוק, מספר העותקים וטפסי המקור הנדרשים.

אם ישנן שאלות או בקשות להבהרות ,הינך מוזמן להתקשר אל התחום הרלוונטי במרכז לשילוב ספקים.
בטלפונים שלהלן:
תחום 1
03-6975819
03-6976460
03-6978586
 
תחום 2
03-6976453
03-6977253
03-6972641
לאחר שיחת הבהרה ראשונית, יש לשלוח לתחום הרלוונטי את פרופיל החברה על נייר
החברה, שיכלול גם את מחזור המכירות השנתי של החברה בחתימת המנכ"ל.

הנתונים צריכים להיות עדכניים למועד ההגשה ורק לאחר סיום הכנת כל המסמכים
הנדרשים, יש לתאם פגישה עם התחום הרלוונטי, לפני הגעה למשהב"ט.

טופס מספר 1- "בקשה להכללה ברשימת הספקים"
השדות שבראש הטופס "מס' תיק מנה"ר" , "מספר ספק", "תחום" - לשימוש
המשרד בלבד.

טופס מספר 2- "סיווגים טכנולוגיים למוצרים ושרותים"
ימולא על ידכם בעזרת אלפון של סיווגים טכנולוגיים ב"מידע לספק" באתר זה .

טופס מספר 3- "בקשה להעברת הכספים"
.חלק א' וב' ימולאו על ידי המגיש בקשה והטופס יוחתם ויאושר באמצעות הבנק
טפסים מס' 4,5,6,7,8 - ניכוי מס במקור, אישור על ניהול ספרים, תעודת רשם
החברות, אישור המפרט:

המגיש בקשה ימציא בהתאם למקור המסמך כפי שצוין ברשימת תיוג.
ספק שאינו חברה בע"מ נדרש להגיש תעודת רשם החברות (טופס מספר 8).

טופס מספר 9- "שאלון אישי למועמד"
ימולא ב - 2 עותקים עבור מורשה החתימה, ששמו מופיע בהצהרת עו"ד/רו"ח, ומניותיו הן בשיעור
של 10% ומעלה בהתאם להנחיות בטופס עצמו.
שדות - מס' ספק מוכר, רמה, הלקוח - הם לשימוש המשרד בלבד.


טופס מספר 10- "תקנון אישור ספקים"
.תקנון אישור ספקים לאחר עיון בו ייחתם ויוחזר על ידי המגיש בקשה

טופס מספר 11- "אישור על מחזור מכירות"
.ימולא ע"י רו"ח/ יועץ מס

טופס מספר 14- "עמידה באיסורים ומגבלות חוק שירות הציבור תשכ"ט - 1950"
.ההצהרה מחייבת אישור עו"ד


כל הזכויות שמורות למדינת ישראל משרד הביטחון