לוגו משרד הביטחון
 
צור קשר |כניסה למערכת|  
 
כותרת משרד הביטחון - אתר סחר אלקטרונילוגו אתר הסחר
Skip Navigation Linksדף בית > מידע לספק > בינוי > מפרטי בינוי
  מפרטי בינוי
 
הוראות והנחיות למשתמשים במפרט הכללי לעבודות בנייה – 1.1.2017
 
א. המפרטים הכלליים לעבודות בנייה נועדו להיות חלק ממסמכי המכרז והחוזה לבנייה של משרדי ממשלה והם מבוססים על כך שהתנאים החוזיים יהיו אלה של "החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן" (מדף 3210). בכל פרק של המפרט מצויין על איזו מהדורה של מדף 3210 הוא מסתמך.
 
ב. דפי התיקון המופיעים בחלק מהמפרטים יהוו חלק מהחוזה עם הקבלן רק אם שולבו במפורש, במפרט המיוחד, כחלק ממסמכי החוזה.
 
ג. התייחסות למהדורות : באתר מופיע גם לוח פרסומים, בו רשומה מהדורת הפרק, נכון לתאריך לוח הפרסומים.
באתר מתפרסמים מספר פרקים שיצאו במהדורות שונות לדוגמא: פרק 00 – מהדורת 2003 ומהדורת 2007 ומהדורת דצמבר 2009. כל פרק חדש שיפורסם יתווסף לאתר, במהדורתו החדשה.
המהדורה הקובעת לגבי חוזה מסויים היא זאת המאוזכרת במסמכי החוזה. במקרה שלא אוזכרה מהדורה במסמכי החוזה, קובעת מהדורת הפרק המצויינת בלוח הפרסומים המתאים למועד פרסום המכרז/החוזה.
 
ד. תבנית להכנת כתבי כמויות: למפרטים שפורסמו החל משנת 2006, צורפה תבנית להכנת כתבי כמויות. התבנית מהווה הנחייה להכנת סעיפים לכתבי הכמויות במכרזים/חוזים, המסתמכים על אופני המדידה ותכולת המחירים של הפרקים המתאימים.
 
ה. הערות והארות של המשתמשים יתקבלו בברכה לפי הכתובת: Eli_Harel@MOD.GOV.IL
כל הערה שתתקבל תועבר לדיון בוועדת המפרט הרלוונטית

ו. החל מ 1.1.2017 הועלו לאתר הפרסומים הבאים:
לוח הפרסומים 1.1.2017 (רשימת הפרקים העדכנית ומועד פרסומם)
פרק 07 – מתקני תברואה טבת תשע"ז, ינואר 2017.
פרק 54 – עבודות מנהור, אדר תשע"ז, מרץ 2017.
פרק 07 – מתקני תברואה – דף תיקון מס' 1 - תמוז תשע"ז, יולי 2017
פרק 58/59 – מרחבים מוגנים ומקלטים – דף תיקון מס' 2 - תמוז תשע"ז, יולי 2017
פרק 50 – משטחי בטון תשרי תשע"ח, אוקטובר 2017

 
 
כניסה למערכת מפרטי בינוי

כל הזכויות שמורות למדינת ישראל משרד הביטחון